โปรแกรมตัวนี้เป็น freeware การติดตั้งก็ง่ายๆครับ กด Next ๆ อย่างเคย วิธีใช้งานขอยกตัวอย่างเป็น Microsoft Wordแล้วกันนะครับ