วิธีการคำนวณเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

ในการตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการใช้ Check Digit ซึ่งใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายในการตรวจสอบ Algorithm ของวิธีการใช้ Check Digit มีดังนี้

 1. ตัวเลขบนบัตรประชาชนจะมีทั้งหมด 13 หลัก นำเลขใน 12 หลักแรก มาคูณกับเลขประจำตำแหน่ง (เลขประจำหลักได้แก่ 13 บวก 1 ลบด้วยตำแหน่งที่) จะได้ตัวเลขประจำตำแหน่งดังนี้
 2. หลังจากนั้นเอาผลคูณของทั้ง 12 หลักมารวมกัน แล้วหารเอาเศษด้วย 11
 3. เอาเศษที่ได้จากการหารในข้อ 2 มาลบด้วย 11 เท่านี้ก็ได้เลขที่เป็น Check Digit แล้ว (ถ้าผลจากข้อ 2 ได้ 10 ให้เอาเลขหลักหน่วยเป็น Check Digit ก็คือ 0 นั่นเอง)

ตัวอย่าง 1-2345-67890-12-1

 1. นำไปคูณเลขประจำตำแหน่ง : (1*13)+(2*12)+(3*11)+(4*10)+(5*9)+(6*8)+(7*7)+(8*6)+(9*5)+(0*4)+(1*3)+(2*2) = 352
 2. หารเอาเศษด้วย : 11 352%11= 0
 3. นำ 11 ตั้งแล้วลบเศษที่ได้จากการหารในข้อ 2 : 11 – 0 = 11 (เอาเลขหลักหน่วย) ดังนั้น Check Digit คือ 1
 4. จะได้ : 1-2345-67890-12-1

*** ทางเว็บไม่สนับสนุนการปลอมแปลงเลขบัตรประชาชนของบุคคลอื่น ***

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

5 Thoughts to “วิธีการคำนวณเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประชาชน”

 1. อธิวัฒน์ ไชบัง092

  ลืมบัตรประชาชนมา แต่จำเปนต้องใช้เลขบัตรคับ

 2. สมพล ทุยกลาง

  จำเป็นต้องใช้

 3. ปรมาภรณ์ ช่ออบเชย

  ต้องการเลขบัตรประชาชน

 4. ชาญณรงค์ ขวัญทอง

  ต้องการทราบเลขหลังบัตคับจำเป้นต้องใช้คับ

 5. ต้องการทราบเลขหลังบัติ

  สุกัญญา ดอกชะเอม
  14พ.ย 2003

Leave a Comment