การแสดงข้อความออกมาบน console ใน browser นั้นเป็นของที่ต้องใช้บ่อยสำหรับนักพัฒนาที่ใช้ Javascript เพื่อทำการ Debug สิ่งต่างๆออกมานั่นเอง ซึ่งโดยปกติตัวผมเองก็มักจะใช้แค่ console.log อย่างเดียว

การใช้ console.log ก็มักจะใช้แสดงได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น แสดงแบบข้อความเดียว

หรือแบ่งข้อความเป็นส่วนๆให้ดูง่าย

หรือจะใช้ตัวแปรร่วมกับ template strings ก็ได้

นอกจาก console.log แล้ว ก็ยังมีการแสดง console แบบหลายระดับ เพื่อให้เราแบ่งระดับแต่ละข้อความที่แสดงออกมาได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น console.info, console.debug, console.warn, console.error ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะนี้

หรือแม้กระทั่งแสดง JSON ในรูปแบบที่ดูง่ายอย่างเช่นเป็นตาราง โดยใช้ console.table แบบนี้

json example : https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y_7.6.0/com.ibm.dp.doc/json_jsonexamples.html

แม้กระทั่งระยะแสดงเวลาการทำงานของ function หรือ code ว่าใช้เวลาประมวลผลไปเท่าไหร่ โดยใช้ console.time ในการติดตามแบบนี้

อันที่จริงการใช้ console ในแบบต่างๆยังมีอีกเยอะหลายรูปแบบ อันนี้ยกตัวอย่างมาที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ไว้ใช้งานครับ ก็ขอจบบล็อกนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกัน