โดยปกติโปรแกรมเมอร์มักจะใช้ Terminal ในการพิมพ์คำสั่งต่างๆ เพื่อใช้งานบน Mac อาทิบ่อยๆ อาทิเช่น cd เพื่อเข้าไปยัง Directory ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง ssh เพื่อ Remote เข้า Server เป็นต้น ส่วนตัวแล้วผมมักจะจำ Path หรือ IP ไม่ได้ ! ก็เลยต้องอาศัยการตั้งคำสั่งเฉพาะแทนเพื่อให้สั้นกระชับ

ซึ่งเจ้า Alias นี้เองก็จะมาช่วยให้เราสร้างคำสั่งในแบบฉบับของเราเอง เช่น อาจจะย่อคำสั่งให้สั้นลง จะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะแยะมากมาย เรามาลองดูตัวอย่างเล็๋กน้อยในการสร้าง Alias เพื่อใช้งานกันครับ ในตัวอย่างนี้ขอยกตัวอย่างเป็นคำสั่ง cd แล้วกัน สมมติว่ามี Project อยู่ใน Directory นี้ ~/Dropbox/Memo8.com/App

โดยปกติเราจะเข้าไปใน Project ก็ต้องพิมพ์ด้านล่างนี้ทุกครั้ง

cd ~/Dropbox/Memo8.com/App

ทีนี้เราจะเปลี่ยนใหม่โดยให้พิมพ์แค่คำสั่งด้านล่างนี้แทนคำสั่งด้านบน

cdmemo8

โดยวิธีการคือ ให้เข้าไปเปิดไฟล์ .bash_profile

vim ~/.bash_profile

แก้ไขไฟล์โดยเพิ่มคำสั่งเพื่อสร้าง Alias ดังนี้

alias cdmemo8='cd~/Dropbox/Memo8.com/App'

จากนั้นลองปิดและเปิด Terminal ใหม่ แล้วลองพิมพ์คำสั่งที่เราสร้างไว้ก็จะใช้งานได้เหมือนกัน

จากตัวอย่างคำสั่งด้านบนเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน สั้นๆจำง่ายไว้ใช้เป็นของตัวเองก็พอครับ

ก็หวังว่าคงมีประโยชน์กันครับ

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์