โดยปกติเวลาเราสร้างเว็บก็มันจะมีฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ อาทิเช่น การแปลงวันที่,การแปลง คศ. เป็น พ.ศ ,

เริ่มแรกเลยให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ app/Http แล้วสร้างไฟลที่ชื่อว่า helpers.php โดยในไฟล์นั้นเราจะใส่ฟังก์ชั่นใดๆก็ได้ เหมือน PHP ปกติ ตัวอย่างนี้ ขอเพิ่มฟังก์ชั่นแบบง่ายไปก่อนดังนี้นะครับ

function getHello($name){
return 'Hello ! '.$name;
}

หลังจากนั้นให้เข้าแก้ไขไฟล์ /app/Providers/AppServiceProvider.php จากนั้นให้ลงทะเบียนพาธที่เก็บไฟล์ helpers.php ของเรา โดยเพิ่ม Code เหล่านี้เข้าไป

/**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    require_once base_path().'/app/Http/helpers.php';
  }

เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนเรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการเรียกใช้ฟังก์ชั้นด้านบนใน Class ต่างๆของเราก็สามารถเรียกได้ทันที โดยการพิมพ์ดังนี้

getHello('Sirichai');

// ผลลัพท์ที่ได้ "Hello ! Sirichai"

หรือใน Blade Template ก็เพียงเติมปีกกาดังนี้

{{ getHello('Sirichai'); }}

ทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นอื่นๆเราก็มาเพิ่มที่ไฟล์ helpers.php ที่เดียวครับ

ก็หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่เริ่มใช้งาน Laravel นะครับ

 

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

Leave a Comment