วิธีติดตั้ง JDK บน Mac OS X สำหรับเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Android

อธิบายแบบรวบรัดนะครับ ให้ไปดาวน์โหลด JDK (Java Development Kit) ที่ลิงค์นี้ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html มองหาลิงค์ดาวน์โหลด “Mac OS X x64 / 186.01 MB / jdk 7u65 macosx x64 dmg”  ถ้าคลิกไม่ได้ให้ติ๊กเลือก “Accept License Agreement” ก่อนนะครับ
jdk-link
จากนั้นเปิดไฟล์ jdk-7u65-macosx-x64.dmg เพื่อทำการติดตั้ง ดูรูปด้านล่างประกอบครับ

jdk

jdk-install1 jdk-install2 jdk-install3 jdk-install4

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิด terminal แล้วพิมพ์ “javac -version” จะแสดงเป็น “javac 1.7.0_65” ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 🙂