โดยปกติ Laravel จะมีแจ้งพวกข้อผิดพลาดเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่บางครั้งมัน Debug ยาก เพราะจะมี Error บอกโดยรวม เลยไม่รู้ว่าอยู่บรรทัดไหน  แต่มีคนทำ Laravel Debugbar ให้ใช้งานซึ่งจะบาร์ลอยอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ และ Debug ได้หลายจุด อาทิเช่น Timeline, Exceptions, Views, Route , Queries  ยังมีอีกหลายอย่างก็ไปลองใช้ดูครับ

เอาละมาดูวิธีติดตั้งเลยดีกว่า เข้าไปที่โฟลเดอร์เก็บเว็บเรา และพิมพ์คำสั่งติดตั้งดังต่อไปนี้

composer require barryvdh/laravel-debugbar

เปิดไฟล์ config/app.php และ เข้าไปเพิ่มในส่วน array ของ “providers”

Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class,

ยังคงอยู่ที่ไฟล์ config/app.php ให้เพิ่มชื่อนามแฝงไปไว้ที่ส่วน Array ของ “aliases”

'Debugbar' => Barryvdh\Debugbar\Facade::class,

เมื่อเสร็จเรียบร้อยลองไปเปิดเว็บบราวเซอร์และ Refresh เว็บตัวเองอีกครั้งจะมี Laravel Debugbar แสดงอยู่ล่างสุดครับ

วิธีใช้งาน

เริ่มต้นให้เราเรียกใช้ Debugbar ก่อน

use Debugbar;

Messages

ทีนี้เราสามารถแสดงค่าต่างๆ เพื่อไว้ Debug ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรทั่วไป , Array หรือ Object โดยแบบเจาะจงกลุ่มก็ได้ เพื่อจะได้มองดูได้ง่าย ลองดูตัวอย่าง Code ด้านล่างนี้ครับ

Debugbar::info(['arr0','arr1','arr2']);
Debugbar::error('Error');
Debugbar::debug('Debug');
Debugbar::notice('Notice');
Debugbar::warning('Warning');
Debugbar::critical('Critical');
Debugbar::alert('Alert');
Debugbar::emergency('Emergency');
Debugbar::addMessage('Another message', 'mylabel');

Timeline

แสดง Timeline ว่า Code ที่เขียนใช้เวลาในการทำงานไปเท่าไร

Debugbar::startMeasure('render','Time for rendering');
Debugbar::stopMeasure('render');
Debugbar::addMeasure('now', LARAVEL_START, microtime(true));
Debugbar::measure('My long operation', function() {
// Do something…
});

Exceptions

จัดการข้อผิดพลาดในรูปแบบ Exception handing

try {
  throw new Exception('foobar');
} catch (Exception $e) {
  Debugbar::addException($e);
}

อ้างอิง : https://laravel-news.com/laravel-debugbar