ขอยกตัวอย่างนะครับเช่น https://memo8.com/home.html ก็จะได้

  • filename1 = ‘home.html’ (ชื่อไฟล์+นามสกุล)
  • filename2 = ‘home’ (เฉพาะชื่อไฟล์ไม่มีนามสกุล)
  • file_extension =’html’ (เฉพาะนามสกุล)

url = window.location.pathname;
filename1 = url.match(/.*\/(.*)$/)[1];// ชื่อไฟล์+นามสกุล home.html
filename2 = filename1.split(/\./)[0]; // ชื่อไฟล์ไม่มีนามสกุล home
file_extension = filename1.split(/\./)[1]; // นามสกุลไฟล์ html

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

Leave a Comment