พอดีต้องใช้งานลักษณะนี้ เลยไปได้ source จาก stackoverflow.com มาทดลองรันดูได้ผลเป็นที่หน้าพอใจ ดูตัวอย่าง code ด้านล่างครับ อธิบายด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว

ตัวอย่าง Array PHP

Array
(
[0] => Array
(
[gozhi] => 2
[uzorong] => 1
[ngangla] => 4
[langthel] => 5
)

[1] => Array
(
[gozhi] => 5
[uzorong] => 0
[ngangla] => 3
[langthel] => 2
)

[2] => Array
(
[gozhi] => 3
[uzorong] => 0
[ngangla] => 1
[langthel] => 3
)
)

ตัวอย่างผลลัพท์

Array
(
[gozhi] => 10
[uzorong] => 1
[ngangla] => 8
[langthel] => 10
)

PHP Code ที่ใช้

$newarr=array();
foreach($arrs as $value){
  foreach($value as $key=>$secondValue){
   if(!isset($newarr[$key])){
    $newarr[$key]=0;
   }
  $newarr[$key]+=$secondValue;
  }
}
Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

Leave a Comment