มาลองเริ่มต้นสร้าง RESTful APIs ด้วย Node.js ร่วมกับ Express ซึ่งจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดพื้นฐานใดๆ แต่จะเน้นลงมือทำแบบตั้งโจทย์จำลอง Service ง่ายๆ ขึ้นมา เรามาเริ่มกันเลยครับ