การแสดงข้อความออกมาบน console ใน browser นั้นเป็นของที่ต้องใช้บ่อยสำหรับนักพัฒนาที่ใช้ Javascript เพื่อทำการ Debug สิ่งต่างๆออกมานั่นเอง ซึ่งโดยปกติตัวผมเองก็มักจะใช้แค่ console.log อย่างเดียว

พอดีใน App ที่เขียนโดย React มีต้องใช้การแปลง Object ไปเป็น Query String Parameters สำหรับใช้ใน URL อีกที เลยมาเขียน Blog วิธีทำไว้อีกครั้ง

ขอยกตัวอย่างนะครับเช่น https://memo8.com/home.html ก็จะได้ filename1 = ‘home.html’ (ชื่อไฟล์+นามสกุล) filename2 = ‘home’ (เฉพาะชื่อไฟล์ไม่มีนามสกุล) file_extension =’html’ (เฉพาะนามสกุล)