เมื่อใช้ Node.js พัฒนาโปรเจ็คหลายชิ้นงาน หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ปัญหาที่มักจะพบเจอคือเวอร์ชั่นของ Node.js ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถรันโปรเจ็คขึ้นมาได้ วิธีแก้อาจจะใช้ Docker หรือไม่ก็ใช้ NVM ซึ่งคือบทความในวันนี้