มาลองเริ่มต้นสร้าง RESTful APIs ด้วย Node.js ร่วมกับ Express ซึ่งจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดพื้นฐานใดๆ แต่จะเน้นลงมือทำแบบตั้งโจทย์จำลอง Service ง่ายๆ ขึ้นมา เรามาเริ่มกันเลยครับ

เมื่อใช้ Node.js พัฒนาโปรเจ็คหลายชิ้นงาน หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ปัญหาที่มักจะพบเจอคือเวอร์ชั่นของ Node.js ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถรันโปรเจ็คขึ้นมาได้ วิธีแก้อาจจะใช้ Docker หรือไม่ก็ใช้ NVM ซึ่งคือบทความในวันนี้

Node.js จำเป็นสำหรับการใช้ร่วมกับ JavaScript และใช้สร้าง server-side JavaScript applications ในบทความนี้จะมาเขียนวิธีติดตั้ง Node.js บนเครื่อง Mac ครับ