NPM คืออะไร สำหรับการพัฒนา Application บน Node.js คำสั่ง npm มีส่วนสำคัญมากสำหรับเรา เพราะ npm มันคือ package manger command หรือตัวที่เราใช้ในการ ติดตั้ง อัพเดท ลบ หรือจัดการแพ็กเกจหรือโมดูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Node.js โดยเรามาดูคำสั่ง npm เบื้องต้นที่ใช้งานกันบ่อยๆ ครับ