หลังจากเขียน React โดยใช้ Create React App มาสักระยะ จึงมาบันทึกวิธีการติดตั้งเพื่อใช้งานไว้อีกครั้ง เหตุผลที่ใช้มันก็เพื่อลดขั้นตอนการ Config ต่างๆ อาทิเช่น Webpack, Babel หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง