บล็อกนี้เพื่อบันทึกไว้เก็บ Extension ต่างๆ ของ Visual Studio Code (VS Code) ที่ช่วยให้เขียน Code ได้ง่ายขึ้น มีดังนี้ ครับ

เพิ่งเริ่มใช้ Visual Studio Code ได้ไม่นาน ก็มีสิ่งที่ต้องการเล็กน้อย เพราะอาจจะเคยชินใน Sublime นั่นคือเวลาเรานำเมาส์ไปชี้ที่คำไหน มันก็จะทำการไฮไลท์ (Highlight) ให้เรา ซึ่งใน Sublime จะเห็นชัดว่ามีคำไหนบ้าง ตัวอย่างเช่นเลือกคำว่า “request” ดังรูป