วิธีแก้ไข Git Repository ไม่ลบไฟล์ เมื่อเพิ่มไฟล์ใน .gitignore เพิ่มเติม

ไฟล์ .gitignore คือไฟล์ที่บอกว่า ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไหนบ้างที่จะ Untrack ไม่ต้องนำขึ้น git repository ทีนี้มีบางครั้งที่เราอาจจะมีการแก้ไข หลัง push ทุกสิ่งอย่างขึ้น git repository ไปแล้ว

เช่น เพิ่มไฟล์ใน .gitignore เพื่อ Untrack ไฟล์นั้นๆ เพิ่มเติม แต่บน git repository นั้นกลับยังคงมีไฟล์หรือโฟลเดอร์เดิมค้างอยู่ โดยเราสามารถแก้ไขด้วยวิธีการดังนี้ครับ

หลังจากแก้ไข .gitignore เรียบร้อยแล้ว ให้เคลียร์ git repository ด้วยคำส่ัง

git rm -r --cached .

จากนั้น push ค่าใหม่ขึ้น git repository อีกครั้ง

git add .
git commit -m ".gitignore fix"
git push origin <branch_name>

ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ครับ

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

Leave a Comment