บทความนี้มาแบ่งปัน เครื่องมือที่ใช้ทำงานพัฒนาเว็บไซต์ ที่ได้เก็บรวบรวมรายการ Software รวมถึง Resources ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานเป็นประจำ แต่ก็มีบางตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ใส่เข้ามาด้วยเพราะน่าจะมีประโยชน์ ตามรายการดังนี้ครับ

Software

 • Development
  • VS Code – Code Editor สำหรับใช้เขียนโปรแกรมเป็นหลัก ส่วน Extension เสริมที่ใช้บ่อยรวมไว้ที่นี่ 
  • Vimเป็น Editor สำหรับไว้ใช้เวลาต้องแก้ไฟล์ใน terminal
  • iTerm2ใช้เป็นตัวหลักแต่ตัวไหน Run ค้างไว้ก็จะใช้ Terminal เดิมของ Mac
  • ChromeFirefox, SafariEdge ไว้สำหรับเปิดเว็บแต่ถ้าเอาไว้ Dev หลักๆจะใช้ Firefox และ Chrome เพราะมี Developer Tool ให้ใช้ได้ดีอยู่
  • TextWrangler ตัวนี้เอาไว้ Coding เล่นเดียวกันแต่จะเปิดแบบเฉพาะกิจไว้วาง Code ชั่วคราวหรือใช้พวก Regular Expression เพื่อใช้จัดข้อมูลปริมาณเยอะๆ จะไม่ได้สร้าง Site Project แบบ Sublime Text
  • FileZilla ไว้สำหรับใช้งาน FTP upload ไฟล์เว็บขึ้น Server
  • Postman สำหรับ Testing API
  • Git ใช้ Command ร่วมกับ Bitbucket, Source Tree เป็นหลัก
  • Sequel Pro สำหรับจัดการ MySql
  • Docker ไว้จำลอง Environment พัฒนาโปรแกรม
  • Adobe XD , Figma ไว้ออกแบบ UI Mockup รวมถึง Prototyping
  • Tunnelblickไว้ใช้งาน VPN
  • CodepenCodeSandbox ไว้เขียน code ออนไลน์ บางครั้งต้องการทดสอบไอเดีย
  • Robo 3T  GUI และ IDE สำหรับ MongoDB 
  • Pikka – Color Picker ไว้ดูดสีบนหน้าจอ
  • Responsively ใช้ Preview เว็บในขนาดหน้าจอต่างๆ
 • Business
  • Mail (ติดมากับ Mac) อีเมล์ทุกอย่างผมจะจัดการจากที่นี่ รวมไว้ที่เดียวสะดวกดี
  • Calendar (ติดมากับ Mac) ผูกเข้ากับ Google Calendar เพื่อใช้รวมกับมือถือ Android ตรงนี้สำคัญในเรื่องการทำงาน เพราะเป็นคนชอบวางแผนไว้ว่าแต่ละวันจะทำอะไร ดังนั้น Calendar จะช่วยได้มากตรงส่วนนี้
  • Google Drive ใช้ทุกอย่างงานเอกสารต่างๆ
  • Notes (ติดมากับ Mac) ไว้สำหรับจด Note ต่างๆและเก็บไว้บน iCloud
  • Evernote ไว้สำหรับจด Note เช่นกันแต่อันนี้จะจดไว้เปิดใช้ได้ทุกที่ เพราะตัว Evernote เป็น Cloud ซึ่งตัวผมเองใช้มือถือ Android ดังนั้นจึงใช้ App Evernote มาใช้งานได้
  • Notion ไว้เก็บ Knowledge เกี่ยวกับงาน Development
  • LINE ไว้สำหรับ Chat คุยงานและคุยทั่วไปซึ่งจะเปิดๆปิดๆเพราะบางทีทำงานใช่สมาธิสูงไม่อยากให้อะไรมารบกวนช่วงเวลานั้น
  • TeamViewer สำหรับ Remote เข้า Office บางทีเครื่องของพนักงานมีปัญหาก็ใช้เจ้านี่ละ
  • Dropbox เป็น Cloud ไว้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆ
  • Be focused เป็นตัวจับเวลาทำงานใช้หลักการ Pomodoro เพื่อเพิ่ม Productivity
  • Recordit ไว้บันทึกหน้าจอ สามารถดูออนไลน์ หรือแชร์เป็นไฟล์ Gif ได้
  • Trello (ใช้ร่วมกับ Goodgantt), Toggl.comTeamgantt.comDropbox Paper ไว้จัดการ Task งาน และทำ Gantt Chart
  • SimpleMind Lite ไว้ทำ Mindmap
 • Utilities
  • Dictionary (ติดมากับ Mac) แต่ภาษาไทยเราต้องไป Download มาติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งใช้งานได้ดีและหากไม่รู้ศัพท์คำไหนเช่นเปิดเว็บก็จิ้มเลือกศัพท์ที่ต้องการ สำหรับผมเป็น MacBook air ก็จะใช้ 3 นิ้วจิ้มมันก็จะมี popup ความหมายของคำนั้นออกมาเลย
  • Notepad เอาไว้เปิด Text File ต่างๆ และไว้เป็น Temp เวลาจะจดอะไรชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้ Save ไว้
  • Grammarly ไว้ตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ
  • New Text File Menu Free ไว้คลิกขวาสร้างไฟล์.txt เปล่า
  • Pocket ไว้สำหรับ Bookmark  ลิงค์เว็บที่จะเอาไว้อ่านทีหลังข้อดีคือเปิดใช้กับ iPhone และ Android ได้ด้วย
  • Feedly สำหรับ Feed ข่าวติดตาม Blog ต่างๆ
  • Keka ไว้แตกและบีบไฟล์ Zip
  • Affinity PhotoPixelmator ProPhotoscape Xสำหรับจัดการภาพที่ถ่ายมา เช่น ตกแต่ง หรือ Resize เล็กน้อยๆ
  • Adobe Lightroom ไว้แต่งภาพถ่าย
  • Magnet ไว้จัดหน้าต่างที่ใช้งาน เหมาะสำหรับคนเปิด App หลายตัว

Resources

ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับ