ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพครับ โจทย์มีอยู่ว่าต้องการดึงรายการข่าวข่าว ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้เลือกจากช่วงเวลา และคำนวณวันสิ้นสุดอัตโนมัติ เช่น มีอายุการแสดงได้แค่ 3 เดือน โดยเริ่มนับจากวันที่บันทึก (ฟิลด์ชื่อ “AddDate”) ก็จะได้ SQL ตามด้านล่างนี้

มีงานต้องทำระบบหมดอายุสินค้าอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าแสดงบนหน้าเว็บไซต์ไปแล้วให้มีอายุ 2 เดือน จากนั้นปิดการแสดงทันที ประเด็นคือเราจะรู้ว่าได้อย่างไรว่ามันครบสองเดือนแล้ว

robot.txt นั้นคืออะไร เป็นไฟล์ที่ไว้บอก Robot ของ Search Engine ต่างๆว่าไฟล์นี้อนุญาติให้เข้าไปเก็บข้อมูลหรือไม่ (ไม่อยากให้เผยแพร่นั่นเอง) เช่นพวก หน้า admin หรือ ไฟล์ที่สำคัญๆต่างๆ โดยจะเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นเท่านั้น

คำสั่ง SQL ค้นหาตำแหน่งในฟิลด์ โดยระบุหลักที่เท่าไหร่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาเลข ’18’ ตำแหน่งที่ ‘3’ เปรียบเทียบ ‘2’ หลัก

จะเป็นการใช้ Like โดยใช้เครื่องหมาย _ เพื่อขั้ามไประบุเจาะจงตำแหน่งข้อมูลในฟิลด์ ยกตัวอย่างเช่น หาค่า 1 ในตำแหน่งที่ 2