ตัวอย่าง order allow,deny deny from 123.45.6.7 deny from 012.34.5. allow from all จากด้านบนมีการบล็อก IP : 123.45.6.7 และ IP ที่ขึ้นต้นด้วย 012.34.5 ครับ หรือจะบล็อกหมดทุก IP ก็ใช้ deny from all

robot.txt นั้นคืออะไร เป็นไฟล์ที่ไว้บอก Robot ของ Search Engine ต่างๆว่าไฟล์นี้อนุญาติให้เข้าไปเก็บข้อมูลหรือไม่ (ไม่อยากให้เผยแพร่นั่นเอง) เช่นพวก หน้า admin หรือ ไฟล์ที่สำคัญๆต่างๆ โดยจะเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นเท่านั้น

คำสั่ง SQL ค้นหาตำแหน่งในฟิลด์ โดยระบุหลักที่เท่าไหร่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาเลข ’18’ ตำแหน่งที่ ‘3’ เปรียบเทียบ ‘2’ หลัก

จะเป็นการใช้ Like โดยใช้เครื่องหมาย _ เพื่อขั้ามไประบุเจาะจงตำแหน่งข้อมูลในฟิลด์ ยกตัวอย่างเช่น หาค่า 1 ในตำแหน่งที่ 2