โดยปกติ Web Application ที่ต้องมีระบบ Login ย่อมต้องมีการใช้งาน Cookies ในการเก็บค่าต่างๆ เพื่อให้รู้ว่ามีการ Login ไปแล้ว เช่น Token หรือ Session เลยทำให้ Cookies นั้นสามารถเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพื่อขโมยข้อมูล ไว้ไป เช่น อาจจะเอาไปปลอมแปลงเป็น User เพื่อ Login เข้าใช้งานอีกตัวตนนึง เป็นต้น โดยวิธีการโจมตีช่องโหว่ที่นิยมคือ