มีงาน PHP ที่ต้องหาวันที่สุดท้ายของเดือน โค้ดตามด้านล่างนี้ครับ

echo date('Y-m-d',strtotime('-1 second',strtotime('+1 month',strtotime(date('m').'/01/'.date('Y').' 00:00:00'))));

ที่มา : http://ullu.wordpress.com/2007/02/28/find-last-day-of-the-month-in-php/

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

Leave a Comment