โดยปกติโปรแกรมเมอร์มักจะใช้ Terminal ในการพิมพ์คำสั่งต่างๆ เพื่อใช้งานบน Mac อาทิบ่อยๆ อาทิเช่น cd เพื่อเข้าไปยัง Directory ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง ssh เพื่อ Remote เข้า Server เป็นต้น ส่วนตัวแล้วผมมักจะจำ Path หรือ IP ไม่ได้ ! ก็เลยต้องอาศัยการตั้งคำสั่งเฉพาะแทนเพื่อให้สั้นกระชับ